0934.95.65.65 (Lợi)

SAMSUNG

Thay màn hình S7 Edge

Vui lòng gọi...

Thay màn hình S6 Edge

Vui lòng gọi...

Thay màn hình s6

Vui lòng gọi...

Màn hình S8, S8 Plus

Vui lòng gọi...

Màn hình Note 8

Vui lòng gọi...

Màn hình A8, A8 Plus

Vui lòng gọi...

Màn hình A6+

Vui lòng gọi...

Thay màn hình Note FE

Vui lòng gọi...

Thay màn hình Note 5

Vui lòng gọi...

Thay màn hình Note 4

Vui lòng gọi...

Thay màn hình Note 3

Vui lòng gọi...

Thay màn hình Note 2

Vui lòng gọi...

Thay màn hình A5 2016

Vui lòng gọi...

Thay màn hình A5 2105

Vui lòng gọi...

Màn hình samsung C9

Vui lòng gọi...
Mới

Thay màn hình J7 2016

Vui lòng gọi...

Thay màn hình J7 2015

Vui lòng gọi...

Thay màn hình A8 2015

Vui lòng gọi...

Thay màn hình A9

Vui lòng gọi...

Thay màn hình J5 Prime

Vui lòng gọi...

Thay màn hình J5 2016

Vui lòng gọi...